Stockholmsregionen växer

Inflyttningen till Stockholm är stor, liksom efterfrågan på bostäder. Samtidigt har förbättrade pendlingsmöjligheter gjort Stockholmsregionen mer sammanhållen. Många bostadssökande har som en följd av det utökat sitt sökande till nya områden.  

För att möta efterfrågan har Bostadsförmedlingen breddat sin verksamhet geografiskt. Förra året förmedlade vi bostäder i 21 av länets 26 kommuner och i år har vi förmedlat bostäder utanför länet i bland annat Västerås.

Läs mer

Stockholm växer-webben

På webbplatsen "Stockholm växer" kan du läsa mer om hur Stockholms stad växer.
Besök Stockholm växer 

Här förmedlar vi nyproduktion

Bostadsförmedlingen förmedlar nybyggda bostäder i hela Stockholmsregionen, inte bara i Stockholms stad.
Här byggs det nytt – nybyggnadsprojekt som förmedlas av Bostadsförmedlingen