Den 1 november 2018 avskaffar vi begreppet medsökande och inför det nya begreppet medboende

Efter införandet av den nya dataskyddsförordningen GDPR såg Bostadsförmedlingen ett behov av att ändra reglerna för medsökande. Vi avskaffade begreppet den 1 november och tog bort alla medsökande från de huvudsökandes ”Mina sidor”. Samtidigt införde vi det nya begreppet medboende, vilket speglar syftet med begreppet bättre.

Noteringen om medboende är, precis som medsökande, en upplysning till bostadsbolaget om vem man avser att bo med. I vissa fall kan det även ge en möjlighet för huvudsökande och medboende att slå ihop sina inkomster för att uppfylla bostadsbolagens inkomstkrav.

Förändring på grund av GDPR

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) infördes den 25 maj 2018. GDPR har som syfte att stärka skyddet för personer inom EU vid hanteringen av personuppgifter. Bostadsförmedlingen gjorde en första anpassning av kö- och förmedlingsreglerna den 25 maj. Den innebar att nya medsökande behövde stå själva i bostadskön för att möjliggöra vår hantering av deras personuppgifter. Detta var inte en heltäckande lösning eftersom den bara omfattade nya medsökande. Vi behövde därför göra om rutinen från grunden.

Medsökande behöver omregistrera sig som medboende

För att kunna ta det här steget har vi tagit bort alla medsökande från de huvudsökandenas ”Mina sidor” utom de som just nu är inne i en process där de har anmält intresse för en lägenhet. De borttagna medsökande behöver nu i stället registrera sig själva som medboende. De kan göra det antingen som betalande kunder eller som medboende utan kostnad via den här länken.

Sammanfattning av nyheterna

  • Begreppet medsökande avskaffades och begreppet medboende infördes den 1 november 2018. 
  • Alla medsökande registrerade före den 1 november 2018 togs bort från de huvudsökandes ”Mina sidor”, med undantag för de som var inne i en process där de anmält intresse för en lägenhet. För dem behöver i stället den huvudsökande ta bort den medsökande och den medsökande behöver lägga till sig själv som medboende. Detta för att de ska kunna välja en tidpunkt som inte stör deras process. Den 10 december kommer dock de återstående medsökandena tas bort även om de är inne i en process, så de behöver göra om registreringen till medboende innan dess.
  • En borttagen medsökande kan registrera sig själv som medboende genom att antingen bli betalande kund och registrera sig som medboende eller registrera sig som medboende utan kostnad. Endast betalande kunder samlar egen kötid.
  • En person som står i bostadskön blir medboende inne på "Mina sidor". En person som vill vara medboende utan kostnad gör det genom att klicka på "Registrera" i sidtoppen och följa anvisningarna om medboende. Du kan även använda den här länken.
  • Borttagna medsökande (registrerade före den 1 november 2018) har fortfarande möjlighet att överta kötid från avlidna huvudsökande under förutsättning att de är makar/sambos. Kötiden ärvs då från det datum de registrerades som medsökande.
  • Medboende registrerade från den 1 november 2018 och framåt har inte möjlighet att överta kötid från avlidna huvudsökande.
  • Medsökande som gick med i bostadskön och registrerade sig som medsökande mellan den 25 maj 2018 och den 1 november 2018 har möjlighet att få tillbaka sin köavgift och bara stå som medboende utan kostnad, men kommer då att förlora sin kötid.