Angående felaktiga inloggningar 13-17 december 2013

Alla som står i vår bostadskö ska kunna känna sig säkra på att deras uppgifter inte kan ändras utan deras medverkan. Under 13-17 december 2013 hände det dock att vissa kunder kunde komma in på andra kunders profiler när de loggade in på Mina sidor. Detta verkade ske slumpmässigt.

Inloggningsdelen på webben stängdes ner direkt på morgonen den 16 december och testades några gånger under tisdagen. På onsdagen den 18 december kunde vår IT-avdelning säkra upp inloggningen och man kunde åter logga in säkert på Mina sidor.

Bostadsförmedlingen har idag mer stabila IT-system och bättre beredskap, och har inte varit med om någon liknande incident sedan 2013.

Bilden visar en ipad

Vilka kan ha påverkas?
De som kan ha påverkats är de som står i bostadskön och som loggade in någon gång under den här specifika perioden (kvällen 13 december fram till tisdag kväll 17 december 2013). Problemet uppstod slumpmässigt för vissa kunder.

Vilka personuppgifter kan eventuellt setts av annan kund?
Det som då syntes på Mina sidor var namn, personnummer, bostadsadress, kundnummer och de uppgifter som man valt att fylla i (exempelvis mejladress, telefonnummer, arbetsgivare, lön och medsökande). Gällande kunder med skyddad identitet visades inte bostadsadressen.

Hur hanterades detta?
Det säkerställdes att situationen inte påverkade tilldelningen av bostäder. Förmedlingsavdelningen förlängde till exempel annonseringen av de bostäder som hade stängts ner under den här perioden.

Varför informerades inte alla bostadssökande om vad som hade hänt?
Det gjordes en bedömning att det var ett fåtal personer som var direkt berörda. Utifrån den bedömningen fattades beslutet att inte informera alla bostadssökande. Vi ser idag att vi skulle ha varit mycket tydligare om vad som hade hänt.

Vad ska jag göra om jag som kund är orolig?
Var du en av dom som loggade in den specifika perioden kan du logga in och kontrollera att alla dina uppgifter stämmer. Du är också välkommen att kontakta vår kundservice.

 

Publicerad: 2017-06-30

Tillbaka till nyhetsarkivet