Bostadsförmedlingen fyller 70 år

I 70 år har Bostadsförmedlingen förmedlat hyresrätter i Stockholmsregionen. Det innebär att 600 000 bostäder förmedlats genom oss. 1947 öppnade portarna på Kungsholmsgatan 16 till det som då hette Stockholms Stads Bostadsförmedling. Ett av skälen till att man startade en kommunal förmedling var att ta hand om bostadsbristen.

Svartvitt fotografi med personer som bildar en lång kö
Kö utanför Stockholms Stads Bostadsförmedling på Herkulesgatan 26, 1952.
Foto: Gunnar Lantz

Bostadsbrist även på 40-talet

Första året hade verksamheten en handfull anställda och snart stod 40 000 personer i kön. Ord som trångboddhet, bostadsbrist och låg standard var återkommande, precis som idag. Förmedlingen skedde initialt genom behovsprövning. Inte förrän på 90-talet ändrades reglerna. Då infördes förmedling utefter kötid, vilket är samma regler som gäller idag.

Byggandet kommer igång

I mitten av 50-talet hade bostadskön ökat till över 100 000 personer. Men politikerna började ta tag i problemen och ett storskaligt byggande satte igång. I slutet av 70-talet blev det istället en överkapacitet av bostäder vilket tillfälligt minskade trycket på bostadsmarknaden. Det fanns då planer på att lägga ner bostadskön.

Modernisering

På 2000-talet startade Bostadsförmedlingens webbplats vilket möjliggjorde en mer digital förmedlingstjänst. Bolaget bytte även namn till Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Uppdraget utvidgades geografiskt och vi började samarbeta med alltfler fastighetsägare utanför Stockholms gränser.

Idag drivs Bostadsförmedlingen som ett eget bolag inom Stockholms stad, med cirka 95 anställda. Efterfrågan på en bostad är större än utbudet och idag står cirka 590 000 personer i bostadskön. Vi på Bostadsförmedlingens fortsätter med vårt uppdrag – att på en svår bostadsmarknad göra det så enkelt som möjligt att hitta bostad, genom att samla lediga bostäder på ett och samma ställe.

Läs mer om Bostadsförmedlingens historia.

 

Publicerad: 2017-11-06

Tillbaka till nyhetsarkivet