Bostadsbarometern – ett nyhetsbrev från Bostadsförmedlingen

Med vår långa erfarenhet av Stockholmregionens hyresmarknad har vi mycket kunskap som vi gärna delar med oss av. Till exempel genom vårt nyhetsbrev Bostadsbarometern.

Bostadsbarometern riktar sig främst till fastighetsägare och andra med ett yrkesmässigt intresse för Stockholms hyresmarknad, men alla är välkomna att prenumerera. 

Jag vill få nästa nummer av Bostadsbarometern