Möt två av våra samarbetspartners

Idag har över 200 av länets fastighetsägare valt att samarbeta med oss. Här kan du läsa mer om varför två av våra samarbetspartners valt att låta oss förmedla deras bostäder. 

Fastighetsägare Jonas Sjöberg,
Stockholm 2 Fastigheter AB 

– Våra fastigheter ligger i Hässelby och Högdalen, med cirka 50 respektive 100 hyresgäster.

Sedan 80-talet har Bostadsförmedlingen förmedlat delar av beståndet. Jonas anser att det skett en stor förändring de senaste 10 åren, där Bostadsförmedlingen gått ifrån att vara en byråkratisk och lite besvärlig organisation till att idag ha en helt annan inställning.

– Idag är man ett serviceorgan som verkligen jobbar för att para ihop bostadssökanden med lediga bostäder på ett smidigt och effektivt sätt. Förr kunde en lägenhet stå tom länge under en rätt byråkratisk process.

Jonas rekommenderar gärna fler fastighetsägare att börja samarbeta med Bostadsförmedlingen.

– Som fastighetsägare får man mängder av förfrågningar om lediga bostäder och det förenklar vardagen att få hjälp med förmedlingen och därmed slippa en del av den administration som hör ihop med bostadsuthyrningen.

Jonas tycker att Bostadsförmedlingen arbetar snabbt, effektivt och är duktiga på att matcha fastighetsägarens krav mot lämpliga hyresgäster. Han känner till att Bostadsförmedlingen även har andra tjänster och är framförallt intresserad av att utnyttja evakueringsservice om det skulle bli aktuellt framöver.

Ann-Christin Hultgren, Uthyrningschef,
Bostadsbolaget Signalisten i Solna

Signalisten är en kommunal stiftelse med 3 834 bostäder i Solna som har samarbetat med Bostadsförmedlingen i ungefär ett år.

Ann-Christin berättar att Signalisten tidigare drev en egen förmedling via sin webbplats, men att man hade ett annorlunda förmedlingssystem där man fördelade lägenheter via slumpdragning, en inbyggd funktion i systemet. Det blev väldigt svårt att förstå för bostadssökanden, där vissa till och med misstrodde systemet. Därför blev Bostadsförmedlingen ett bra alternativ med ett tydligt regelverk som inte kan ifrågasättas.

– Nu har vi fått ett tydligt och transparent system med en kö som bara bygger på kötid. För de bostadssökande är det naturligvis också en stor fördel att hitta regionens lediga lägenheter på ett ställe.

En annan fördel med Bostadsförmedlingen, säger Ann-Christin, är att man får tillgång till en professionell förmedling och kundservice som dessutom är kostnadsfri.

Ann-Christin rekommenderar definitivt andra fastighetsägare att samarbeta med Bostadsförmedlingen.

– Det ger en stor avlastning och tidsbesparing. Vi har dessutom IT-system som kommunicerar med varandra vilket gör att vi kan skicka in en ledig lägenhet och får bostadssökande tillbaka automatiskt.

Att slippa kostnader och tid för utveckling av egna förmedlingssystem ser hon som en stor fördel.

– Vi kan få hjälp med ett större underlag av intresserade vilket är viktigt vid nyproduktion då hyrorna är högre.