Lämna in lägenhet

Vi erbjuder flera olika sätt för er som fastighetsägare att lämna in lediga lägenheter till oss.

En person med headset sitter framför en dator

Automatisk överföring

Om ni lämnar många lägenheter kontinuerligt under en längre tid, är det bästa sättet att använda automatisk överföring från ert system till vårt. Kontakta oss så berättar vi mer hur det fungerar.

Lämna lägenhet i Fastighetsägarportalen

I vår webbtjänst Fastighetsägarportalen lämnar ni enkelt in era lägenheter i digitala formulär. Efter registreringen tar våra förmedlingshandläggare över arbetet. I portalen följer ni sedan de inlämnade lägenheterna genom hela förmedlingsprocessen fram till hyresgästförslaget.

Lämna lägenhet på blankett

Har ni enstaka lägenheter kan ni lämna in dem till oss genom att fylla i och mejla blanketten nedan.

Har ni frågor om att lämna in lägenhet till oss?

Kontakta fastighetsägaransvariga:

Erik Arvline, 08-785 88 40

Jana Kimvall Hagel, 08-785 88 84