För närvarande har vi något längre handläggningstider vid förmedling av bostäder.

För oss är varje lägenhet viktig

Bostadsförmedlingens uppdrag är att hjälpa bostadssökande och hyresvärdar att hitta varandra. Här berättar fastighetsägaransvarig Erik Arvline hur jobbar vi med kundgruppen fastighetsägare.

Leende man i närbild

Erik Arvline är fastighetsägaransvarig på Bostadsförmedlingen och ska tillsammans med sina kollegor se till att så många bostäder som möjligt lämnas in och förmedlas till bostadskön. I jobbet ingår både att hitta nya samarbeten och att ha kontakt med de omkring 200 fastighetsägare och förvaltningsbolag som Bostadsförmedlingen samarbetar med idag. Bland dessa finns både privata och kommunala företag i hela Stockholmsregionen.

– Vi jobbar med aktörer av olika storlekar och med varierande bestånd, vissa lämnar flera hundra bostäder per år och andra lämnar någon enstaka. För oss är varje lägenhet viktig, berättar Erik.

Vi tar hand om hela förmedlingsuppdraget

Olika bostadsbolag har olika skäl till varför de väljer att lämna sina lediga bostäder till Bostadsförmedlingen. Några av de vanligaste är det transparenta kösystemet, att det är kostnadsfritt för dem och att de slipper den tunga förmedlingsprocessen.

– Om vi tar hand om hela förmedlingsuppdraget så får de mer tid för andra delar av sin verksamhet, förklarar Erik. Han ser också att allt fler fastighetsbolag reflekterar över hur viktigt det är att bidra till samhällsnyttan.

– Stockholm växer så det knakar och vi behöver hjälpas åt att skapa möjligheter för människor att bo här. Det  är en tuff bostadsmarknad men om vi samlar alla hyresrätter på samma ställe blir det åtminstone lite enklare  att hitta de bostäder som faktiskt fnns, säger Erik.

Allt fler ungsdoms- och studentbostäder

Något som också kan vara ett tecken på samhällsengagemang är att fler bostäder viks för grupper som inte alltid har så lätt att ta sig in på bostadsmarknaden. De senaste åren har inlämningen ökat av bland annat ungdoms- och studentbostäder samt försöks- och träningslägenheter.

– Vi är glada att vi får in allt fer ungdoms- och studentlägenheter. Det känns kul att fler unga vuxna får möjlighet att komma in på bostadsmarknaden, avslutar Erik.