Andra köer hos Bostadsförmedlingen

Förutom den ordinarie bostadskön hanterar Bostadsförmedlingen också ett antal andra köer. De kan du läsa om här.

Foto uppfrån på hustak och fasader

INTERNA BYTESKÖN

Den interna byteskön är en separat kö för dig som har ett hyreskontrakt hos något av Stockholms Stads kommunala bolag.
Interna byteskön – läs mer här

HUGES STUDENTBOSTADSKÖ

Huge Fastigheter flyttade över sin studentkö till Bostadsförmedlingen den 15 mars 2016. Kön består av cirka 3600 sökande.
Huges studentbostadskö – läs mer här

BO I VÄSBYKÖN

Bo i Väsbykön lämnades över till Bostadsförmedlingen från Rikshem den 1 september 2015. Kön består av de 1800 kunder som tidigare stått i Bo i Väsbys bostadskö.
Bo i Väsbykön – läs mer här

JOHN MATTSONKÖN

John Mattsonkön lämnades över till Bostadsförmedlingen den 1 december 2014. Kön består av kunder som tidigare stått i John Mattsons bostadskö.
John Mattsonkön – läs mer här

VÄRMDÖKÖN

Värmdökön lämnades över till Bostadsförmedlingen den 1 februari 2014. Kön består av kunder som tidigare stått i Värmdö kommuns bostadskö.
Värmdökön – läs mer här

BOVIVAKÖN

Bovivakön lämnades över till Bostadsförmedlingen från Rikshem den 16 juni 2014. Kön upphörde den 31 december 2015. 
Bovivakön – läs mer här

ATELJÉBOSTADSKÖN

Ateljébostadskön hanteras av Kulturförvaltningen i Stockholms stad, men förmedlingen av de lediga bostäderna sker via Bostadsförmedlingen.
Ateljébostadskön – läs mer här

Kista Studentkö

Kista studentkö har upphört. De lägenheter som tidigare förmedlades via Kista studentkö förmedlas nu via Bostadsförmedlingens ordinarie kö för studentbostäder.
Kista Studentkö - läs mer här