1 rum, Sjödalen-Fullersta Korttid

Kommunalvägen 20