2 rum, Liljeholmen Ungdom korttid

Nybohovsbacken 43