Solna, Frösunda

Ballonggatan 5

Hyra: 12482 kr/mån Våning: 3 tr Antal rum: 3 Boyta: 89 kvm
Bostaden:
 • Kök
 • Badrum
 • Balkong
 • Hiss finns, nås via trappor
 • Säkerhetsdörr
Inflyttning: 2023-08-01

Om bostaden

Fastigheten är byggd 1993.

Det finns tillgång till källarförråd.

Byggnadsarbeten pågår i området som kommer pågå under några år framöver.

Om hyran

Kostnad för hushållsel tillkommer.

Angiven hyra avser 2022 års hyresnivå.

Förmedlingsinformation

Viktig information om visning eller förmedling kan skickas ut via sms. Uppdatera dina kontaktuppgifter på Mina sidor.

Om din anställning inte är i Stockholmsområdet behöver du visa att din arbetsplats ligger inom pendlingsavstånd från bostaden.

Observera att om inflyttningsdatumet infaller på en helgdag eller en röd dag sker inflyttning nästkommande vardag.

Både du och en eventuell medboende behöver skicka in ett familjebevis från Skatteverket. Se därför till att beställa det i god tid om du anmäler intresse för denna lägenhet. Familjebeviset får vara max 2 månader gammalt.

Parkering

Garageplats finns för uthyrning. Separat avtal tecknas med hyresvärden.

Visningsinformation

Om du är en av dem med längst kötid kommer du att bli inbjuden till visning. Förutom vanliga visningar förekommer även digitala visningar i form av bilder och/eller film. I vissa fall behöver du ta ställning till bostaden enbart utifrån en ritning. I din visningsinbjudan kan du se vilken typ av visning som är aktuell.

Visningsinbjudan kommer att synas på Mina sidor samt skickas på mejl om du har fyllt i en aktuell mejladress. Om du har skyddade personuppgifter får du endast visningsinbjudan via Mina sidor.

Boendereferenser

Om du blir aktuell för bostaden behöver du kontakta din nuvarande hyresvärd och godkänna att denne lämnar ut boendereferenser om dig till den nya hyresvärden.

Hyresvärdens villkor för bostaden

 • Hyresvärden accepterar inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.
 • Din totala årsinkomst före skatt behöver vara minst fyra gånger årshyran.
 • Hyresvärdens villkor är att du har regelbunden inkomst från till exempel inkomst av tjänst, egen näringsverksamhet, frilansuppdrag, pension, sjukpenning, sjukbidrag, studiemedel eller A-kassa. Försörjningsstöd godkänns inte.
 • Hyresvärden kommer att kräva nyutfärdat anställningsintyg samt de tre senaste lönespecifikationerna. Ha intygen i beredskap om du accepterar lägenheten. Hyresvärden kan komma att kräva in kompletteringar.
 • Hyresvärden kommer att kräva ett familjebevis, ha det i beredskap om du accepterar lägenheten.
 • Huvudsökande ska uppfylla inkomstkravet själv, eftersom hyresvärden tecknar endast avtal med huvudsökande. Undantag kan göras för sammanboende par som varit folkbokförda på samma adress minst 6 månader eller stått som sökande tillsammans i minst 6 månader.
 • Om bostad innehas kräver hyresvärden att uppsagt hyreskontrakt alternativt uppdragsavtal från mäklare, försäljningsdokument för villa eller bostadsrätt kan uppvisas före nytt kontrakt tecknas.
 • Hyresvärden har regler mot trångboddhet. Antalet boende i bostaden ska vara rimligt i förhållande till storleken.
 • Hyresvärden kommer att inhämta boendereferenser
 • För godkännande krävs att huvudsökande, medboende eller ombud sett den aktuella bostaden.
 • Hyresvärden godkänner maximalt två vuxna och två barn i denna bostad.
 • Minsta årsinkomst: 600000
 • Max antal hushållsmedlemmar: 4